Faktoring

Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność.

faktoring