Kredyt obrotowy

Środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą firmy np. zakup towaru, spłatę bieżących zobowiązań, płynną regulację należności w stosunku do wierzycieli. Środki te przekazane są przez bank w formie odnawialnego limitu kredytowego, gdzie płacimy tylko od wykorzystanego aktualnie salda na koncie i każda nadpłata powoduję ponowną możliwość wykorzystania tych środków.

kredyt obrotowy